Các chuyên gia tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới chọn Henkovac là nguồn cung cấp máy đóng gói chân không số 1 của họ. Henkovac cung cấp dòng sản phẩm hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu đóng gói chân không của các công ty chế biến thực phẩm và phi thực phẩm quy mô vừa và nhỏ trong nhiều ngành công nghiệp.

Các chuyên gia tại hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới chọn Henkovac là nguồn cung cấp máy đóng gói chân không số 1 của họ. Henkovac cung cấp dòng sản phẩm hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu đóng gói chân không của các công ty chế biến thực phẩm và phi thực phẩm quy mô vừa và nhỏ trong nhiều ngành công nghiệp.