Hiển thị tất cả 5 kết quả

Màng hút sát da skinpack ( Màng skin, Màng hút sát da)
Màng hút sát da skinpack được ứng dụng vào công nghệ đóng gói sát da skinpack hiện đại. Sản phẩm đóng gói đẹp mặt, chỉnh chu nâng cao giá tri của sản phẩm. Màng hút sát da skinpack ứng dụng đặc biệt trong ngành thủy hải sản, thịt bò, thưc phẩm giá trị caooo.

Màng hút sát da skinpack

Màng co pof nhập khẩu

Liên hệ

Màng hút sát da skinpack

Màng Film Skinpack Hút Sát Da

Liên hệ

Màng hút sát da skinpack

Màng hút sát da 75mic

Liên hệ

Màng hút sát da skinpack

Màng Hút Sát Da Định Hình Skinpack

Liên hệ

Màng hút sát da skinpack

Màng hút sát da skinpack

Liên hệ