Băng Tải Cho Ngành Dệt May

    Liên hệ

    Cung cấp các loại băng tải ( dây cudoa) cho ngành dệt may sử dụng trên các máy: Máy dệt, máy se, máy chập, máy may…

    98 lượt xem