Bể nhúng HV 55-75

Liên hệ

Sử dụng bể nhúng Henkovac co bao bì đóng gói chân không để tạo ra một sản phẩm đóng gói đẹp và chuyên nghiệp hơn.Nước có nhiệt độ sẽ làm sạch màng dư và muội vệt dán của bao bì trong quá trình đóng gói.

101 lượt xem