LỌC KHÍ BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

Liên hệ

LỌC KHÍ BƠM HÚT CHÂN KHÔNG Đảm bảo không khí sạch và hiệu suất cao nhất. Bảo vệ bơm chân không của bạn bằng cách thu hồi sương dầu trong khí đưa dầu tuần hoàn lại bơm hút chân không bằng bộ lọc khí xả của Busch.

 

101 lượt xem