Màng co pof cho sách vở

Liên hệ

Tính năng sử dụng màng co pof:

– Màng co POF bảo vệ môi trường với chất lượng cao.

– Khi quấn màng co POF sẽ không tạo ra khí độc khi cho vào tái chế.

– Với các tiêu chuẩn cao của FDA về bao bọc sản phẩm.

– Màng có chức năng nhựa định hình tốt.

18 lượt xem