Máy dán khay định hình

    Liên hệ

    Máy dán khay định hình Henkovac Hà Lan được thiết kế dải nhiệt phù hợp với sản xuất quy mô vừa đòi hỏi giá trị tốt nhất về hiệu suất, vệ sinh, chất lượng, độ tin cậy, khả năng bảo trì và độ bền. Hệ thống điều kiển trực quan, thân thiện dễ vận hành, cung cấp Thông tin quản lý có liên quan và bảo vệ hoạt động đúng đắn.

    75 lượt xem