Hiển thị tất cả 4 kết quả

MÁY DÁN TÚI LIÊN TỤC KIMURA, NHẬT BẢN

Máy dán miệng túi gắn bơm hút chân không KSD20E-15

Liên hệ

MÁY DÁN TÚI LIÊN TỤC KIMURA, NHẬT BẢN

Máy dán miệng túi KIMURA gắn bơm hút chân không

Liên hệ

MÁY DÁN TÚI LIÊN TỤC KIMURA, NHẬT BẢN

Máy dán miệng túi KS20E-25

Liên hệ

MÁY DÁN TÚI LIÊN TỤC KIMURA, NHẬT BẢN

Máy Dán Túi Kimura

Liên hệ