Vào những năm 1950, ngành sản xuất thực phẩm đã chuyển sang phong cách “sản xuất hàng loạt”. Cơ sở hình thành việc phân phối thực phẩm mới liên quan đến việc mở rộng thời hạn dự trữ thực phẩm, một cải tiến về kỹ thuật đóng gói. Máy hút chân không có liên quan đến điều đó. Chúng tôi, Furukawa đã làm đầu tiên ở Nhật Bản. Kể từ đó, chúng tôi đã cải tiến với tư cách là nhà sản xuất máy đóng gói và hiện tại đã thiết lập cả hai kỷ lục giao hàng cho hơn 25.000 công ty và hơn 40% thị phần trong nước. Tất cả thành viên của chúng tôi đều là kỹ sư đại diện cho OLDRIVERS.