Cân điện tử 3000g Nhật Bản

Liên hệ

Cân điện tử thủy sản thường được sử dụng trong các cơ sở chế biến thủy sản, các cửa hàng bán lẻ thủy sản, hoặc các cơ sở đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Cân điện tử 3kg Thương hiệu A&D Nhật Bản

18 lượt xem