Cánh gạt carbon Busch

Liên hệ

Cánh gạt carbon Busch

Cánh gạt làm bằng vật liệu carbon composite đặt biệt chuyên dùng cho dòng bơm Busch.

Liên hệ đặt hàng: 0773757555

69 lượt xem