Nhớt bơm chân không Henkovac

Liên hệ

Nhớt bơm chân không Henkovac còn được biết đến với tên tiếng Anh là “Vacuum Pump Oil,” là một loại dầu đặc biệt được sử dụng trong các máy bơm hút chân không. Nó cũng có nhiều tên gọi khác như “dầu bơm hút chân không” hay “dầu bơm chân không.

32 lượt xem